Voor nieuwe leden

 

 

Welkom bij TC Zandvoort!

Bijna alle informatie over onze vereniging staat op onze website. Om je als nieuw lid te verwelkomen hebben we op deze pagina de belangrijkste zaken bij elkaar gezet en samengevat.

Bij vragen kan je altijd contact opnemen met iemand van het bestuur of één van de commissieleden.

Wij wensen je veel tennisplezier toe en hopen dat je vaak op de club te zien.

Met vriendelijke tennisgroet,

Het bestuur

 

Facebook

Als je onze Facebook pagina leuk vindt, blijf je op de hoogte van het nieuws op onze club!

 

Nieuwe leden en lidmaatschap

Iedereen is van harte welkom om lid te worden van TC Zandvoort. Voor kinderen geldt dat ze lid kunnen worden in het jaar dat ze 6 worden. Wil je graag lid worden kijk dan onder Lid worden.

In maart wordt een uitnodiging gestuurd voor een kennismakingsmiddag of -avond. Tijdens deze middag/avond kun je kennismaken met bestuursleden, commissieleden en trainers. Bovenal kun je andere nieuwe leden ontmoeten en zullen we je wegwijs maken binnen onze vereniging.

 

Contributie

Een volledig overzicht van de contributie vind je onder Contributie.

 • Jeugd van 6 t/m 14 jaar heeft 1 uur tennistraining verplicht in de contributie
 • Alle overige leden betalen contributie exclusief training en kunnen onbeperkt vrijspelen van april t/m november

 

Zomerlidmaatschap

Naast een volledig lidmaatschap is het ook mogelijk om zomerlid te worden. Dit houdt in dat je kunt tennissen van 1 juli tot en met 31 augustus. De kosten hiervoor bedragen Euro 100,00 per persoon. Zie voor meer informatie Zomerlidmaatschap.

 

Spelregels

Download en bekijk het spelregelboekje van de knltb: tennisspelregels in een notedop

 

Bestuur en Organisatie

Het bestuur bestaat uit:  te vinden bij contact/organisatie.

De Jeugdcommissie bestaat uit: te vinden bij contact/organisatie.
Op en rond onze tennispark:

Daarnaast zijn er veel vrijwilligers die ons assisteren bij de organisatie van de verschillende activiteiten en evenementen

 

Openingstijden park

Tennispark de Glee is ieder jaar open globaal van 1 april tot 1 november. Dagelijks kan er door leden worden gespeeld van 08.00 tot 23.00 uur. Baan 1, 2, 5, 6 en 7 zijn verlicht, daar kan gespeeld worden tot 23.00 uur.

De pachter sluit de bar op zater-, zon- en feestdagen om 18.00 uur als er geen evenementen zijn zoals competitie of toernooien. Er kan dan nog wel getennist worden.

Op Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag sluit het park om 18.00 uur. Er kan op deze dagen vanaf 18.00 uur ook niet meer getennist worden.

 

Tennisschool Zandvoort

Tennisschool Zandvoort (o.l.v. Hans Schmidt en Dick Suijk) verzorgt al jaren alle trainingen voor Tennisclub Zandvoort. Trainingen worden gegeven aan de jongste jeugd tot en met de top van Nederland. Het eerste team is in 2015 landskampioen geworden in de Eredivisie en een groot aantal jeugdspelers spelen landelijk op het hoogste niveau. De zomertrainingen worden door de tennisschool georganiseerd, maar vallen wel onder de verantwoording van de vereniging. Lid zijn van Tennisclub Zandvoort is voor de zomertraining dan ook verplicht. De trainers zijn:

 • Hans Schmidt - Hoofdtrainer
 • Dick Suijk - Hoofdtrainer
 • Andrea van den Hurk - Jeugdtrainer
 • Conny Vreeswijk - Jeugdtrainer
 • Mathilde Schoofs - Jeugdtrainer

Welpen = Jeugd van 6 t/m 11 jaar:

 • Inschrijven voor de training is niet nodig. Alle welpen worden door de tennisschool automatisch ingedeeld.
 • In de contributie zit 1 uur training per week. De trainingen worden voornamelijk op woensdagmiddag gegeven.
 • Er zijn 15 lesweken. In de vakanties worden geen lessen gegeven. Dit betekent dat er voor de zomervakantie 12 of 13 lessen zijn en na de zomervakantie nog 2 of 3.

Junioren = jeugd van 12 t/m 18 jaar

 • Junioren van 12 t/m 14 jaar worden automatisch ingedeeld voor de training. In de contributie zit 1 uur training in de week.
 • Alle overige junioren kunnen zich via de website opgeven voor de zomertraining. Dit is niet verplicht. Lesgeld dient zelf betaald te worden aan de tennisschool.
 • Er zijn 15 lesweken. In de vakanties worden geen lessen gegeven. Dit betekent dat er voor de zomervakantie 12 of 13 lessen zijn en na de zomervakantie nog 2 of 3.

Senioren 18+

 • Het is mogelijk om privé of groepstraining te volgen.
 • Er zullen regelmatig thematrainingen worden verzorgd.

Meer informatie kun je vinden onder: www.tennisschoolzandvoort.nl

 

Clubactiviteiten en evenementen

Jeugd competitie

Voor de jeugd bestaan er verschillende competitie vormen. Als je competitie speelt kan je maar aan 1 competitie meedoen (de trainers in overleg met de club delen de kinderen in):

 • Tenniskids Woldtour Rood (mini) en Oranje (driekwart) voor de jongste jeugd van 6 t/m 11 jaar. Op de eerste zondag van iedere maand (maart t/m november)
 • Tenniskids Groen (hele baan met groene stip bal) voor 10 t/m 12 jaar. Op woensdagmiddag in het voorjaar (april en mei) en in het najaar (oktober en november).
 • Vrijdagmiddag competitie vanaf 11 jaar. Wordt gespeeld in het voorjaar (april en mei)
 • Zondagcompetitie voor de betere jeugdspelers van 12 jaar en ouder. In het voorjaar (april en mei) en najaar (oktober en november)

Wil je meer weten over deze competities kijk dan onder Jeugd/Competitie

Senioren competitie

Voor de senioren bestaan de volgende competities:

 • Zaterdagcompetitie in het voorjaar en najaar
 • Zondagcompetitie in het voorjaar
 • Dinsdag damescompetitie in het voorjaar
 • Donderdag damescompetitie in het voorjaar en najaar
 • Vrijdagcompetitie in het voorjaar (alleen 's avonds)
 • Veteranen competitie

Wil je meer weten over deze competities kijk dan onder Senioren/Competitie

Jeugdtoernooien

De jeugd kan aan verschillende (club) toernooien meedoen gedurende het seizoen.

 • Welpentoernooi Rood (mini), Oranje (driekwart) en Groen (hele baan). Voor alle welpen dus 6 t/m 11 jaar.
 • Ouder & Kindtoernooi - Super gezellig om samen met papa, mama, opa of oma te dubbelen
 • Jeugd clubkampioenschappen - voor alle jeugd t/m 18 jaar
 • Madeleine v/d Hurk JRT** en opentoernooi tijdens de zomervakantie
 • Jeugd Slottoernooi - voor alle jeugdleden - welpen 's morgens en junioren 's middags

Kijk voor meer informatie over deze toernooien op Jeugd/Toernooien

Seniorentoernooien

Voor de senioren worden de volgende toernooien georganiseerd:

 • Openings-/Paastoernooi
 • Opentoernooi in de zomervakantie
 • Senioren Club Kampioenschappen
 • Ladies day
 • Slottoernooi

Kijk voor meer informatie over deze toernooien op Senioren/Toernooien

Overige activiteiten

 

Recht van groundsman

De groundsman bepaalt of er gespeeld kan worden of niet. Hij bepaalt tevens wanneer je van de baan moet bij bepaalde weersomstandigheden. Verder zal hij letten op:

 • Alleen met tennisschoenen de baan op
 • Na het spelen de banen altijd slepen, ook bij onderbreking door regen even slepen
 • De banen worden gesproeid als het nodig is
 • Laat geen rommel op de baan achter
 • Er geldt een rookverbod in het clubhuis, toiletten en kleedkamers.

 

Afhangreglement

 1. Het spelen op de banen gaat volgens een afschrijfsysteem. Men kan voor een periode van een kwartier per speler een baan reserveren op het digitale afschrijfbord voor de gewenste tijd met inachtneming van het hieronder bepaalde. Dit betekent dat twee spelers samen een half uur kunnen afschrijven en vier spelers voor een uur. Afgeschreven wordt op het uur, kwart over, half of kwart voor. Tot 5 minuten na deze tijdstippen schrijft men op het voorgaande tijdstip af, daarna mag men het eerstvolgende tijdstip afschrijven.
 2. Gerechtigd tot spelen is ieder lid met een geldige (KNLTB)clubpas.
 3. Gerechtigd tot spelen is een lid, dat zijn pasje op het afschrijfbord heeft gehangen voor een bepaalde periode.
 4. Wanneer men afschrijft voor een baan, dienen op het tijdstip, waarop de afschrijfperiode ingaat, alle spelers op de baan aanwezig te zijn om te spelen. Zo niet, dan vervalt voor de betrokkenen de door hen afgeschreven periode.
 5. Iemand, die heeft afgeschreven, dient het park tussen het moment van afschrijven en spelen niet te verlaten.
 6. Spelers mogen na de afgeschreven periode doorspelen, als de baan niet door andere spelers is afgeschreven. Indien men wordt afgeschreven moeten de afgeschreven spelers de baan slepen en mogen zij niet op dezelfde tijd een andere baan afschrijven doch dienen een kwartier rust in acht te nemen.
 7. Het reserveren van een baan dient te geschieden door minimaal twee leden.
 8. Als men een baan reserveert, neemt men in de eerste plaats die baan, waarop twee leden spelen, vervolgens reserveert men in principe die baan, waarop het langst wordt gespeeld.
 9. Indien alle banen worden bespeeld, dient men zoveel mogelijk "dubbels" te spelen.
 10. Bestuursleden zijn bij niet naleven van dit reglement gemachtigd het pasje van de overtreder van het afschrijfbord te verwijderen en de betrokkene een waarschuwing te geven. Bij herhaalde overtreding zal dit worden aangemerkt als wangedrag, zulks in de zin van het Huishoudelijk Reglement.
 11. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om voor speciale gelegenheden banen te reserveren op het afschrijfbord.
 12. De KNLTB pas blijft voortdurend in uw eigen bezit. Bij zoekraken wordt het pasje tegen betaling van € 15,00 opnieuw aangemaakt (dit gaat via de ledenadministratie).

 

Introductiereglement

Alle leden en zomerleden kunnen maximaal 4 maal per seizoen een niet-lid introduceren. Elk niet-lid kan maximaal 2 maal per seizoen geïntroduceerd worden. Op elke introducé is het baanreglement van toepassing. Het introductie tarief voor een senior introducé is € 7,50 en voor een jeugd introducé is € 4,00 (per dagdeel).

Introductie is alleen mogelijk:

 • als de banen niet voor clubactiviteiten in gebruik zijn
 • na de competitieperiode

Hoe werkt het: Beide spelers melden zich bij de bar en worden ingeschreven in het introductieboek. Na het betalen van de introductiegelden ontvangt het introducerende lid een introductiepasje. Na afloop levert het introducerende lid het introductiepasje weer in bij de bar en wordt de introductie in het boek afgesloten. Leden die zich niet aan deze afspraken houden, kunnen door het bestuur een boete van € 25,00 opgelegd krijgen.

 

Baanverhuur

Ook niet-leden kunnen op onze club tennissen. Banen kunnen gehuurd worden per uur na de competitieperiode en indien er meer dan 2 banen niet bespeeld worden. De kosten bedragen € 15,00 per uur per baan. Huurders dienen zich te houden aan de geldende baanvoorschriften en aan aanwijzingen van functionarissen van de club.

Hoe werk het: Je meldt je bij de bar. Na het betalen van de baanhuur ontvang je een bewijs en een pasje waarna je kan spelen. Na afloop van het uur lever je het pasje weer in bij de bar.