Opzeggen

Het lidmaatschap van TC Zandvoort kan uiterlijk op 1 december worden opgezegd.
Opzeggen na 1 december houdt in dat contributie verschuldigd is voor het volgend tennisseizoen.

Opzegging kan door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie.
Vermeld duidelijk: Naam, Adres, Geboortedatum en Bondsnummer en de reden van opzegging.