Betaling

Dit seizoen starten we met de inning van de contributie door KNLTB.Collect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: KNLTB.Collect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden inclusief mogelijkheid om gespreid te betalen en betalen met iDEAL of automatische incasso.

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

KNLTB.Collect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. KNLTB.Collect zal via e-mail (en eventueel sms of brief) contact opnemen met alle leden. De betaalverzoeken worden verstuurd via e-mail, sms en brief. Door op een link te klikken kom je op jouw persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect en hier kan je je factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kan je ook kiezen om je contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso. Een deel van jouw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan KNLTB.Collect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor KNLTB.Collect en voor jou als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Jij als clublid kunt erop vertrouwen dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Rond 28 maart kan je je betalingsverzoek verwachten.Wanneer je vragen hebt over bovenstaande, neem dan contact op met de ledenadministratie: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

023-5737577

Tennispark de Glee

Kennemerweg 79
2042 XT Zandvoort
Nederland