Vertrouwens Contact Persoon van TC Zandvoort

Beste leden van TC Zandvoort,

Als vertrouwens contact persoon (VCP) van TC Zandvoort stel ik me graag even voor. 

Mijn naam is Tineke Prosee, 62 jaar oud en sinds enige tijd inwoonster van Zandvoort na dertig jaren in Haarlem te hebben gewoond.

Ik werk als kinder- en jeugdpsycholoog in de hulpverleningssector en jeugdbescherming.

Ik zal optreden als VCP voor alle leden van TC Zandvoort. Iedereen die een gesprek op vertrouwelijke basis wil, kan mij bereiken op onderstaand mailadres, ik zal daar in alle gevallen per omgaande op reageren. 

Dus als je klachten, vragen of zorgen hebt over bijvoorbeeld grensoverschrjdend gedrag, discriminatie, intimidatie of ander (ongewenst) gedrag dat niet conform de gedragsregels is die op deze site staan vermeld (en die ook als bekend worden verondersteld), zoek dan contact met mij. Soms kan een luisterend oor genoeg zijn, we gaan samen op zoek naar een oplossing. 

Met z’n allen gaan we er natuurlijk vanuit dat TC Zandvoort de fijne en veilige club blijft die het altijd is geweest, en dat mijn rol volledig overbodig blijkt te zijn. In het onverhoopte geval dat dit niet zo blijkt te zijn, weet je mij in ieder geval nu direct te vinden. Onder mijn mailadres staan de procedures op een rijtje.

Met vriendelijke groet,

Tineke Prosee

[email protected]

 

Wat is de functie van een Vertrouwens Contact Persoon?

De functie van een vertrouwenspersoon in de sport is om een veilige en vertrouwelijke omgeving te bieden waarin sporters, coaches, stafleden en andere betrokkenen binnen de sportwereld hun zorgen, problemen, vragen en emotionele uitdagingen kunnen bespreken. Een vertrouwenspersoon fungeert als iemand die neutraal is en geen direct belang heeft bij de situatie, wat sporters en anderen kan helpen om openlijk te praten over zaken die ze mogelijk niet met anderen willen delen.

De belangrijkste functies van een vertrouwenspersoon van TC Zandvoort:

Vertrouwelijkheid: Een vertrouwenspersoon biedt een vertrouwelijke omgeving waarin individuen vrij kunnen spreken zonder angst voor oordelen, kritiek of represailles. Dit is essentieel om gevoelige kwesties te kunnen bespreken.

Emotionele steun: Sporters en andere betrokkenen kunnen te maken krijgen met verschillende uitdagingen, zoals prestatiedruk, blessures, conflicten of persoonlijke problemen. Een vertrouwenspersoon biedt emotionele steun en luisterend oor om hen te helpen omgaan met deze uitdagingen.

Advies en begeleiding: Hoewel een vertrouwenspersoon geen professionele therapeut is, kunnen ze toch advies en begeleiding bieden bij het omgaan met problemen en het nemen van beslissingen. Ze kunnen individuen doorverwijzen naar relevante professionals indien nodig.

Conflictoplossing: In een sportomgeving kunnen er conflicten ontstaan tussen atleten, coaches, stafleden en anderen. Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het aanpakken en oplossen van deze conflicten op een constructieve manier.

Melding en preventie van misstanden: Als individuen te maken krijgen met misstanden zoals pesten, intimidatie, discriminatie of fysiek misbruik, kan een vertrouwenspersoon fungeren als een veilige haven waarin deze kwesties kunnen worden gemeld. Ze kunnen ook bijdragen aan preventie-inspanningen binnen de sportomgeving.

Bewustwording en educatie: Vertrouwenspersonen kunnen bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn over mentale gezondheid, welzijn en ethische kwesties in de sport. Ze kunnen workshops en trainingen organiseren om mensen te informeren over deze onderwerpen.

Kortom, de functie van een vertrouwenspersoon in de sport is om een ondersteunende en vertrouwelijke bron van hulp te bieden aan degenen die betrokken zijn bij de sportwereld, zodat ze optimaal kunnen presteren en gedijen, zowel op persoonlijk als op sportief vlak.

Een veilige sportomgeving begint bij onszelf en we vragen iedereen om daaraan mee te werken. Het mooiste is natuurlijk als je zelf of samen met een lid of teamgenoot het probleem kunt oplossen, maar wat als dat niet zo is? Je weet niet wat je eraan zou kunnen doen? Blijf er niet mee rondlopen, praat er (in vertrouwen) over en schakel de vertrouwens contact persoon (VCP) van TC Zandvoort in.

Ik wil de VCP inschakelen, hoe werkt het ?

▪    Je neemt contact op, per mail: [email protected]
▪    We maken zo snel als mogelijk een afspraak.
▪    Luisterend naar je verhaal, gaan we samen bekijken wat voor jou de beste weg naar een oplossing is.  
 
Alle gesprekken met een vertrouwens contact persoon (VCP) zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk. De VCP zal alle meldingen, zo nodig anoniem, rapporteren aan het bestuur dat verantwoordelijk is voor de hele vereniging.
Het kan dus zijn dat in eerste instantie een naam alleen bij een VCP bekend is.  Naast melden bij een VCP kan het ook op andere manieren:

▪    Centrum Veilige Sport Nederland
Heeft u een vraag of melding van (vermoedelijke) overtredingen van regels, grensoverschrijdend of ongewenst gedrag?
Dan kunt u contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland en is bereikbaar op nummer: 0900-2025590 (werkdagen 08.30-17.30 uur) of stuur een mail naar [email protected].
Meer informatie vind je op centrumveiligesport.nl/contact.

▪   Meldpunt Geweld en Sport:
Is er een gewelddadig voorval op of rond de speelvelden?

Dan kun je contact opnemen met Meldpunt Geweld en Sport en is bereikbaar op nummer: 0800 – 22 99 555. De hulplijn is alleen bedoeld voor noodgevallen en is 24/7 bereikbaar. Het is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de KNLTB.  

Als bestuur vinden wij het belangrijk dat iedereen binnen de vereniging zich betrokken voelt om er samen een sociaal veilige en plezierige sportomgeving van te maken. Graag doen we een oproep aan iedereen die vanuit interesse of professie affiniteit heeft met en wil bijdragen aan een sociaal veilige en plezierige sportomgeving, contact met ons op te nemen.   

Januari 2024
TC Zandvoort Bestuur

 

VERTROUWENSPERSONEN bij de KNLTB

De KNLTB heeft naast de Compliance Officer (die advies geeft over integriteit, zoals welke routes en stappen er te nemen zijn, en het meldpunt voor meldingen en signalen beheert) vertrouwenspersonen aangesteld. Contactgegevens Compliance Officer: +31 (0)88 130 2634 / [email protected]

Wil je geen advies over te nemen stappen (of ben je daar nog niet aan toe) en/of wil  je niet direct melden bij de Compliance Officer, maar heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen van de KNLTB.

Luisterend oor

De vertrouwenspersonen van de KNLTB zijn bereikbaar voor iedereen binnen de tennis- en padelsport en bieden een luisterend oor wanneer je te maken hebt gehad met mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersonen zijn geheel onafhankelijk, vervullen hun taak vrijwillig en informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersonen zijn er om met jou te praten en je een luisterend oor te bieden.

Let op: het is niet mogelijk om bij de vertrouwenspersonen een melding te doen van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersonen doen zelf dan ook geen onderzoek bij incidenten. Wil je advies over hoe te handelen en te nemen stappen en/of een misdraging melden? Klik dan hier

Je kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen. Alle vertrouwenspersonen zijn actieve gepassioneerde tennissers en/of padellers (geweest). De huidige vertrouwenspersonen van de KNLTB zijn:

“40 jaar bestuurlijk juridische ervaring in binnen- en buitenland. Mediator en Coach.” 

“Ik ben ondernemer, manager, fanatiek sporter en gediplomeerd mental-coach. En vanuit deze ervaringen en achtergrond help ik ambitieuze ondernemers, managers en sporters om meer plezier te hebben in hetgeen ze doen en meer resultaten te boeken.” 

“Voor mijn pensioen heb ik jaren als arts-psychotherapeut gewerkt, met name als gedragstherapeut en gezins- en relatietherapeut in de GGZ en verslavingszorg.” 

Melding

Heb je een (vermoedelijke) misdraging waargenomen of zelf ondergaan? Meld het dan! In sommige gevallen ben je zelfs verplicht melding te doen. Klik hier voor meer informatie over de beschikbare meldpunten.