Afschrijfreglement

1. Gerechtigd tot spelen is ieder TCZ lid met een geldige KNLTB clubpas.

2. Afschrijven is verplicht via het digitale afhangbord van de KNLTB

3. Er zijn drie mogelijkheden om via het digitale afhangbord af te schrijven:

  • op een smartphone met de KNLTB ClubApp (Baan reserveren); of
  • via internet op de TCZ website (Reserveer je baan); of
  • met het speciale computerscherm in het TCZ clubhuis.

4. Informatie of handleidingen voor deze mogelijkheden vindt je hier:

5. Gerechtigd tot spelen is een lid, dat een baan heeft gereserveerd via het digitale afhangbord voor een bepaalde periode. Dat is voor elk lid in de app zichtbaar! Een gerechtigde speler kan ook een persoon zijn die door een lid wordt ge-introduceerd EN is aangemeld in de app!

6. Wanneer men afschrijft voor een baan, dienen op het tijdstip, waarop de afschrijfperiode ingaat, alle spelers op de baan aanwezig te zijn om te spelen. Zo niet, dan vervalt voor de betrokkenen de door hen afgeschreven periode.

7. Spelers mogen na de afgeschreven periode doorspelen, als de baan niet door andere spelers is afgeschreven. Indien men wordt afgeschreven moeten de afgeschreven spelers de baan slepen en mogen zij niet op dezelfde tijd een andere baan afschrijven doch dienen een kwartier rust in acht te nemen.

8. Afschrijven gaat per 15 minuten per speler: singel 30 minuten / drie spelers 45 minuten / dubbel 1 uur. 

9. Het reserveren van een baan dient te geschieden voor tenminste twee leden. Een lid kan maximaal 10 keer een baan reserveren op een dag. Dit kunnen niet aaneengesloten perioden zijn.

10. Indien alle banen worden bespeeld, dient men zoveel mogelijk “dubbels” te spelen.

11. Bestuursleden zijn bij niet naleven van dit reglement gemachtigd het pasje van de overtreder te blokkeren en de betrokkene een waarschuwing te geven. Bij herhaalde overtreding zal dit worden aangemerkt als wangedrag, zulks in de zin van het Huishoudelijk Reglement.

12. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om voor speciale gelegenheden banen te reserveren op het afhangbord.

13. De KNLTB clubpas blijft voortdurend in uw eigen bezit. Bij zoekraken wordt het pasje tegen betaling van € 15,- opnieuw aangemaakt (dit gaat via het bondsbureau).