Introductiereglement

Introductie van niet-leden is mogelijk indien de banen niet voor clubactiviteiten in gebruik zijn en niet op weekavonden gedurende de competitieweken. Het introductie tarief is vastgelegd op € 7,50. Alle leden en zomerleden kunnen introduceren.

Een lid kan maximaal 4 maal per seizoen één niet-lid introduceren. Elk niet-lid kan maximaal 2 maal per seizoen geïntroduceerd worden. Op elke introducé(e) is het baanreglement van toepassing. Het introducerende lid is verantwoordelijk voor alle gedragingen van zijn of haar introducés op ons park.

Wijze van introduceren:

  • Het introducerende lid reserveert een baan via het digitale afhangbord, met opgave van de introducé(es). Zie het Afschrijfreglement. Voor elk introducé dient de naam en het emailadres te worden ingevoerd; de introducé ontvangt een email-bevestiging van de reservering.

Maandelijks controleert de Penningmeester welke leden hebben ge-introduceerd. Deze leden ontvangen een relevant betaalverzoek. Leden die zich niet aan het Introductiereglement houden, kunnen door het bestuur een boete van 25 Euro opgelegd krijgen. In gevallen waarin niet is voorzien, wendt u zich tot een verenigings-functionaris of de bardienst. Hun uitspraak is bindend.