Introductiereglement

Introductie van niet-leden is mogelijk indien de banen niet voor clubactiviteiten in gebruik zijn en niet op weekavonden gedurende de competitieweken. De introductie tarieven zijn vastgelegd op respectievelijk € 7,50 voor senioren en € 4 voor junioren. Alle leden en zomerleden kunnen introduceren.

Een lid kan maximaal 4 maal per seizoen één niet-lid introduceren. Elk niet-lid kan maximaal 2 maal per seizoen geïntroduceerd worden. Op elke introducé(e) is het baanreglement van toepassing. Het introducerende lid is verantwoordelijk voor alle gedragingen van zijn of haar introducés op ons park.

Wijze van introduceren: Het introducerende lid meldt zich bij de bar. Indien introduceren mogelijk is, worden zowel het introducerende lid als de introducé(es) ingeschreven in het introductieboek. Na het betalen van de introductiegelden ontvangt het introducerende lid het benodigde, genummerde introductiepasje. Na afloop van het introduceren levert het introducerende lid het introductiepasje weer in bij de bar en wordt de introductie in het boek afgesloten. Leden die zich niet aan deze afspraken houden, kunnen door het bestuur een boete van 25 Euro opgelegd krijgen. In gevallen waarin niet is voorzien, wendt u zich tot een verenigings-functionaris of de bardienst. Hun uitspraak is bindend.