Tenniskids World Tour regels en telling (rood en oranje)

ALGEMEEN

 • Er wordt gespeeld op de eerste zondag van de maand.

 • Er wordt gespeeld op banen die de vereniging beschikbaar stelt. Dit zijn in principe buitenbanen, maar het kan bij uitwijk ook binnen zijn. 

 • Alle deelnames worden per speeldag op individueel niveau geregistreerd. In oranje kan de ploeg een bronzen, zilveren, of gouden badge halen in hun spelersprofiel, afhankelijk van het aantal behaalde punten.

 

WORLD TOUR ROOD

 • Een team bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers.  

  Jongens en meisjes spelen door elkaar.

 • Kinderen zijn van geboortejaar 2009 of later (t/m 9 jaar). In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor oranje, mogen kinderen 2 jaar ouder zijn (t/m 2007). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood aan kan, mag hij of zij 2 jaar jonger zijn (vanaf 2014). 

 • Kinderen kunnen spelen in rood 1 (R1, gevorderden) of rood 2 (R2, beginners). Alle kinderen in het team hebben dezelfde speelsterkte.

 • In de Kia World Tour Rood wordt met rode ballen gespeeld. De vereniging zorgt voor aanwezigheid van minimaal 1 bal per baantje en maakt voor aanvang de baantjes klaar. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen.

 • De totale speelduur van een dag is ca. 1½ tot maximaal 2 uur. 

 • Bij de indeling houden we rekening bij het samenbrengen van teams met in totaal ongeveer 24 tot 26 kinderen. Dit aantal past op maximaal 2 volledige tennisbanen waarop overdwars 8 veldjes kunnen worden gemaakt. Een kleinere groep kan ook op 1 tennisbaan waarop overdwars 4 veldjes kunnen worden gemaakt. 

 • In de Kia World Tour Rood worden alleen enkelpartijen gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.

 • De kinderen spelen korte partijtjes tot 7 punten (geen games). 7-6 is dus einde partij. Serveren gaat om de beurt, dit mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit). Als de eerste poging fout gaat, mag er nog een keer worden geserveerd. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.

 • Er worden in de Kia World Tour Rood geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats.

 

WORLD TOUR ORANJE

 • Een team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.

 • Kinderen zijn van geboortejaar 2010, 2009, 2008 of 2007 (8 t/m 11 jaar). In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor groen, mogen kinderen 2 jaar ouder zijn (t/m 2005). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood is ontgroeid, mag hij of zij 2 jaar jonger zijn (vanaf 2012).

 • Er kan worden ingeschreven voor oranje 1 (O1, de gevorderden) of oranje 2 (O2, de beginners). Alle kinderen binnen het team hebben dezelfde jeugdspeelsterkte.

 • Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus inclusief de tramrails.

 • Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma (Tenniskids planner) samengesteld. 

 • Er wordt met oranje ballen gespeeld. De hostvereniging zorgt voor aanwezigheid van 3 ballen per baan en maakt voor aanvang de oranje banen klaar.

 • De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de poule zijn ingedeeld.

 • De totale speelduur van de dag is ongeveer 2½ tot maximaal 3 uur. Indien de hostvereniging meerdere poules ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 12.00 uur).

 • Bij de indeling houden we rekening bij het samenbrengen van teams met in totaal ongeveer 18 tot 24 kinderen. Dit aantal past op 3 tot 4 tennisbanen. Eventueel wordt er op een smalle oranje baan gespeeld (halve lengtebaan incl. tramrails), dit is alleen bij gebrek aan voldoende banen. 

 • Naast de oranje baan van enkelspelzijlijn naar enkelspelzijlijn is het ook mogelijk om van een smallere versie van de oranje baan gebruik te maken. De zijlijnen van deze baan liggen dan zo’n 80 cm binnen de enkelspelzijlijnen van de volledige baan.

 • Vanaf 2018 spelen kinderen om 4 gewonnen games en wordt het Beslissend Punt Systeem (BPS) toegepast bij een 40-40 stand. Bij een 3-3 stand in games wordt een beslissende game gespeeld (geen tiebreak). Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een tweede servicebeurt als de eerste poging fout gaat. Bij een oneven gamestand wordt er gewisseld van speelhelft.

 • Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer, bijv. Pietje wint, Jantje verliest. Iedere speeldag wordt een team binnen de poule dagwinnaar.

Meer informatie over Tenniskids