Word ook lid van de Club van 40

06 mei 2019


In het verleden bestond bij TCZ de Club van 100. Leden doneerden jaarlijks € 100 aan de club voor uiteenlopende bestemmingen. Van diverse kanten kwam het verzoek om deze club weer nieuw leven in te blazen. Wij, als Recreantencommissie, vinden dit een geweldig idee. Echter, wij zijn van mening dat meer leden tot deze club zullen toetreden als het bedrag zou worden bijgesteld. Wij geloven dat een bedrag van € 40 per jaar eerder zal leiden tot een succes van deze club.
 
Doel
Waarvoor gaan we dit geld aanwenden? De Recreantencommissie stelt voor met dit bedrag bijvoorbeeld het terras wat gezelliger aan te kleden, zoals kussens voor op de banken, bloembakken en heaters of het opfrissen van de wc’s maar staat open voor andere ideeën. Wat zou jij graag anders zien? Met een inleg van slechts € 40 bepaal jij mede hoe we onze vereniging zouden kunnen verfraaien.
Dus kom op, grijp deze kans, steun onze club en word lid van de Club van 40.
 
Aanmelden/betaling
Je kunt je hiervoor aanmelden per mail via: [email protected] of door het invullen van een formulier dat in de kantine ligt. Tevens kan dit bij een van de indelers tijdens de racket- en extra racketavonden.
Betaling: door € 40 overmaken op rekeningnr. NL69 ABNA 0594445485 onder vermelding van Clubvan40, óf via het pinapparaat dat in de kantine staat óf contant aan de penningmeester of een van de recreantencommissieleden (Joyce Möllmann, Denise van Pelt, Judith Booms of Jennie Kamies).

Ideeën/Thermometer
In het clubhuis komen ideeënformulieren te hangen en een ideeënbus te staan. Hierin deponeer je het formulier waarop je hebt aangeven waaraan jij je geld besteed zou willen zien. Vergeet niet je naam en gegevens te vermelden.
Als extra stimulans om ook tot deze Club toe te treden komt er een thermometer waarop het aantal deelnemers tot dat moment te zien zal zijn.

Aarzel niet, steun dit geweldige initiatief en meld je vandaag nog aan! 

Nieuwscategorieën