Woord van de voorzitter

11 november 2020


Het seizoen is 2020 is voorbij. Hoewel het een aardig najaar leek te worden hebben Corona maatregelen de laatste weken helaas roet in het eten gegooid en eindigden we het tennis jaar 2020 zoals we begonnen zijn, in mineur. Niettemin zijn we optimistisch dat het ergste voorbij zal zijn aan de start van wat een spetterend 2021 beloofd te worden; een seizoen waarin we ons 14e lustrum vieren en de playoffs van de KNLTB Eredivisie Gemengd op ons park zullen faciliteren.

Normaal gesproken blikken we terug en kijken we vooruit op onze Algemene Ledenvergadering, die dit jaar op 10 december staat gepland. Vanwege de huidige maatregelen is het echter niet mogelijk om te vergadering in persoon te houden. Omdat een "live" vergadering wat ons als bestuur betreft toch echt de voorkeur verdient, hebben we besloten de ALV te verplaatsen naar 11 februari, in de hoop dat we elkaar dan in levende lijve kunnen ontmoeten. Wij zullen u tegen het eind van deze maand in elk geval al wel de relevant stukken sturen, evenals een korte begeleidende "voice-over" van Peter Walter, onze penningmeester, en ondergetekende.

Namens het bestuur, wil ik graag Harro, Edgar en alle vrijwilligers die er dit jaar het beste van gemaakt hebben bedanken voor hun inzet, en wens ik u allen alle goeds toe voor de komende maanden. Ik hoop u in groten getale weer te zien op onze Algemene Ledenvergadering op 11 februari volgend jaar!

Nieuwscategorieën