Wel of geen lid meer in 2023? Zorg voor een tijdige opzegging

19 oktober 2022


Beste leden en tennisvrienden van TC Zandvoort,

Met deze mail berichten wij u over de mogelijkheid (en daarmee ook de verplichting indien u die mogelijkheid gebruikt) om VOOR 1 december 2022 uw lidmaatschap van TC Zandvoort op te zeggen.

Daar kunnen wij ons natuurlijk helemaal niets bij voorstellen bij een club als deze;-), maar er zijn natuurlijk altijd goede redenen en omstandigheden om van deze mogelijkheid gebruik te maken: geen tijd, geen zin, geen racket.....;-)

Een paar opmerkingen om rekening mee te houden:

  • Stuur op tijd een mailtje naar [email protected]zandvoort.nl, (dus niet naar andere mailadressen die u van ons heeft, en ook niet via de tennisschool, teamcaptains of anderszins uw contacten op de club zelf).
  • Vermeld duidelijk uw naam, adres, geboortedatum en bondsnummer. Als u dat wenst, kunt u de reden van uw opzegging daarin vermelden.
  • U ontvangt van ons een bevestiging per mail nadat u de ledenadministratie heeft gemaild. Opzeggen na 1 december 2022 houdt in dat contributie verschuldigd is voor het volgend (2023) tennisseizoen.
  • Als u al eerder dit seizoen conform bovenstaande procedure heeft opgezegd, dan hoeft u dat niet nogmaals te doen.

Met vriendelijke groet,

TC Zandvoort Bestuur & TC Zandvoort Ledenadministratie

 

Nieuwscategorieën