Nieuw hoofdstuk

13 november 2021


Waarde leden,  

De winter staat weer voor de deur en daarmee ook onze algemene ledenvergadering waarbij we op een weliswaar door corona geplaagd, maar toch nog relatief geslaagd seizoen zullen terugblikken. Dit zal voor mij overigens ook de laatste keer zijn dat ik de voorzittershamer ter hand neem.

Ik heb altijd begrepen dat het een kunst is om op je hoogtepunt stoppen, dus met twee eredivise titels, ~1000 leden (plus wachtlijst) en een nieuwe tennishal in het verschiet lijkt mij dit een mooi moment. En hoewel enige ijdelheid een voorzitter doorgaans niet vreemd is, wil ik hier toch graag bij aantekenen dat ik met deze mijlpalen maar vrij weinig van doen heb gehad. Dat is gelijk de kracht van deze prachtige club. Het is een geoliede machine die gedragen wordt door een fijnmazig netwerk van vrijwilligers die zich samen met de tennisschool achter de schermen vaak al jaren belangeloos inzetten om de club te maken tot wat het is: een bruisende gemeenschap die de sweet spot heeft gevonden in de delicate balans tussen jeugd, recreanten en toptennis.  

Komende ALV hoop ik jullie graag nog één keer te zien in mijn hoedanigheid als voorzitter, daarna blijf ik mij graag als vrijwilliger inzetten. Ronald de Zoete zal als interim-voorzitter voorlopig de honneurs waarnemen.  

Ik wens de club nog jaren een lange wachtlijst toe.   

Jullie voorzitter,  Cees Faber 

Nieuwscategorieën