Lustrumfeest

24 juli 2021


Daar feestelijkheden tot nu toe nog niet mogelijk waren, is besloten het 70-jarig lustrumfeest te combineren met de eredivisie wedstrijden op ons park op vrijdag 10 september. Met de huidige corona-maatregelen (iedereen zitten!) wordt het een schraal feestje en zullen we ons beraden, maar voorlopig treffen we voorbereidingen om indien versoepelingen dit toelaten een mooi feest te houden. Dus ook alvast in de agenda: vrijdag 10 september Lustrumfeest

Nieuwscategorieën