Leden voor de interieurcommissie gezocht!

01 juli 2024


Beste TC Zandvoort-leden en ereleden,
 
De afgelopen maanden zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd over de scenario's betreffende een duurzame ontwikkeling van ons clubhuis en tennispark. We blijven u daar uiteraard over informeren, en zullen te zijner tijd de definitieve ontwerpplannen tijdens een officiele ledenvergadering in stemming brengen.
 
 
Vooruitlopend daarop:
 
Als TC Zandvoort bestuur en bouwcommissie weten we dat we ons niet alleen moet richten op technische en bouwkundige eisen en het exterieur van het clubhuis, maar dat de aandacht vooral moet gaan naar het behoud van de cultuur en de sfeer van onze club. Het is een serieuze opgave om noodzakelijke vernieuwingen te verbinden aan onze historie, onze cultuur en onze waarden, en daar willen we in deze fase al op voorsorteren.
 
Daarom doen we hierbij een oproep aan leden die zitting willen nemen in een interieurcommissie en willen participeren in de besluitvorming van dit deelgebied. Let wel: dit gaat niet over de kleur van de tafelkleedjes (als die er al komen:-) en de plek voor de clubfoto's (maar dat zijn weer wel details die er toe doen, denken wij) maar dit proces moet via moodboards, schetsen, ideeën, leiden tot een realisatie van een bij ons passende "Look & Feel” van het clubhuis. Dat gaat over het interieur en een logische afstemming met het exterieur.
 
Deze commissie wordt benoemd door de bouwcommissie en zal regelmatig overleggen met de interieurafdeling van Enzo architecten. De interieurcommissie zal in de toekomst - uiteraard niet eerder dan na een positief oordeel door de leden - beschikken over een eigen budget.
 
Kortom: wij zoeken leden die niet alleen sterke affiniteit hebben met deze materie, maar ook echt kennis van zaken en ervaring kunnen meebrengen. Enthousiasme, werken in teamverband en liefde voor onze club zijn minstens zo belangrijk. Dus wilt u hier een bijdrage aan leveren, mail dan uw kandidatuur met vlammende en bondige motivatie naar de bouwcommissie via [email protected]
 
We sluiten niet uit dat er meer aanmeldingen komen dan de vier gegadigden die we zoeken, in dat geval zullen we samen met Enzo Architecten een selectie moeten maken. Wij hopen en rekenen op uw begrip daarvoor.
 
Bestuur en Bouwcommissie TC Zandvoort.

Nieuwscategorieën