Enquête

23 januari 2021


Het bestuur van TC Zandvoort hoort graag de mening van de leden. Daarom is besloten om (opnieuw) een ledentevredenheidsonderzoek uit te voeren. 

Hoe meer leden de enquête invullen, hoe beter het beeld dat wordt geschetst. Daarom roepen we iedereen op om de enquête in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 10 minuten.

De antwoorden worden anoniem verzameld en zullen tijdens de ALV van 11 februari worden gedeeld met de leden. 

Klik op onderstaande link om bij de vragenlijst te komen:

LINK enquete

Alvast hartelijk dank voor het invullen!

Vriendelijke groet,

Bestuur TC Zandvoort

Nieuwscategorieën