Baanverlichting en clubhuis

12 oktober 2020


Baanverlichting
Van maandag t/m donderdag gaan de lichten vanaf 17:15 aan op de banen 5, 6 en 7. Het park sluit uiterlijk 22:00.

Clubhuis
In de noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland, is in artikel 2.3a het volgende vastgesteld: Het is verboden is bij of in sport- en fitnessgelegenheden een eet- en drinkgelegenheid of een daarbij behorend buitenterras geopend te houden voor publiek. Het clubhuis blijft definitief dicht (tot volgend seizoen). Download voor meer informatie: Noodverordening (zie artikel 2.3a)

Sluiting park
Het park sluit definitief op 31 oktober.

Nieuwscategorieën