ALV donderdag 14 dec 2023

12 oktober 2023


Geachte ereleden en leden van TC Zandvoort,  

Het bestuur van TC Zandvoort nodigt alle (ere)leden uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 14 december 2023 in het clubhuis van TC Zandvoort.

Vanaf 19:45 uur is iedereen van harte welkom, we starten om 20:00 uur.

De stukken voor de ALV zullen in een later stadium worden toegestuurd. Wij hopen iedereen op 14 december te mogen begroeten!

Namens het bestuur,

Hartelijke groet,

Su Yin Timp

Secretaris TC Zandvoort

Nieuwscategorieën