Buitenlandse tennis spelers – Foreign tennis players – Ausländischer Tennis Spieler

Buitenlandse tennisspelers die lid zijn van een buitenlandse tennisbond mogen meedoen aan open toernooien in Nederland. Daarvoor moet de speler lid worden van een Nederlandse tennisvereniging of van de Vereniging van Buitenlandse Bondspelers van de KNLTB. Met dit lidmaatschap ontvangt de speler een KNLTB-nummer waarmee ingeschreven kan worden op opentoernooien in Nederland.

  • Word hier lid van TC Zandvoort. Met dit lidmaatschap kan je naast alle open toernooien in Nederland ook meedoen met de clubtoernooien van TC Zandvoort.
  • Vind op de site van de KNLTB meer informatie (in Nederlands) over de Vereniging van Buitenlandse Bondspelers van de KNLTB. Hier is ook de speelsterkte vergelijkingstabel te raadplegen – waarop de speelsterkte tussen verschillende landen / het buitenland wordt weergegeven.

Het eerste team van TC Zandvoort speelt in de eredivisie (de hoogst haalbare tenniscompetitie van Nederland). Daarnaast zijn er bij TC Zandvoort diverse mogelijkheden voor competitiespelers op alle niveaus, recreanten en jeugdspelers. Er worden voor jeugdspelers diverse tenniskampen georganiseerd, een aantal van deze tenniskampen zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Er bestaat ook de mogelijkheid van een zomerlidmaatschap voor gereduceerd tarief.

 

Foreign Tennis players who are member of a foreign tennis federation may participate in open tournaments in the Netherlands. For this, the player must join a Dutch tennis club or the Association of Foreign Tennis Players of the KNLTB (Royal Dutch Lawn Tennis Federation). With this membership, the player receives a KNLTB number that can be used in open tournaments in the Netherlands.

  • Join Tennisclub Zandvoort here. With this membership you can besides all the open tournaments in Netherlands also join the club tournaments at TC Zandvoort.
  • Find on the site of the KNLTB more information (in Dutch) of the Federal Association of Foreign Players KNLTB. You can consult the playing strength comparison chart on which the playing strength is shown between different countries.

The first team of TC Zandvoort plays in the “eredivisie” (the highest tennis competition in the Netherlands). At TC Zandvoort, there are several options for league players at all levels, recreational and youth players. There are several tennis camps for youth players organized a number of these tennis camps are also open to non-members. There is also the possibility of a summer membership for a reduced rate.

Please consult Google translate for further translations of this website.

 

Ausländischer Tennisspieler, die Mitglieder eines internationalen Tennisverband sind, können an offenen Turnieren in den Niederlanden teilnehmen. Dazu muss der Spieler eine niederländische Tennisclub oder der Verband der Auslands Bond Spieler KNLTB beizutreten. Mit dieser Mitgliedschaft, erhält der Spieler eine KNLTB Nummer, die in offenen Turnieren in den Niederlanden verwendet werden können.

  • Hier anmelden TC Zandvoort. Mit dieser Mitgliedschaft können Sie neben all den offenen Turnieren in den Niederlanden, auch teilnehmen an die Club-Turnier TC Zandvoort.
  • Auf dem website der KNLTB gibt es weitere informationen (in Niederländisch) des Bundesverbandes Ausländischer Spieler KNLTB finden. Hier ist auch die Vergleichstabelle Spielstärke zu beraten.  Hierin ist die Spielstärke zwischen verschiedenen Ländern gezeigt.

Die erste Mannschaft des TC Zandvoort spielt in “de Eredivisie” (die höchste Tennis Liga in den Niederlanden). Darüber hinaus gibt es mehrere Optionen, für League-Spieler auf allen Ebenen, Freizeit-und Jugendspieler. Es gibt mehrere Tenniscamps für Nachwuchsspieler organisiert. Eine Reihe dieser Tennis-Camps sind auch offen für Nicht-Mitglieder. Es besteht auch die Möglichkeit einer Sommer-Mitgliedschaft zu einem ermäßigten Preis.

Bitte konsultieren Sie Google translate für weitere Übersetzungen dieser Website.

 

Toernooien zoeken / Find Tournaments / Turnieren suchen in: